Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινογραφικού εξοπλισμού

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια καταλληλότητας του ακτινογραφικού είναι τα κάτωθι: 1.    Αίτηση προς τον Ο.Σ.Α. (κατεβάστε τη από εδώ) 2.    Τα δικαιολογητικά του υπεύθυνου οδοντιάτρου (πρόσφατο πιστοποιητικό από Οδοντιατρικό Σύλλογο, άδεια/βεβαίωση...

Βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου

Εδώ θα μάθετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Βεβαίωση Λειτουργίας Οδοντιατρείου. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Σύμφωνα με το ΦΕΚ ΤΒ 713/2012 οι Άδειες Λειτουργίας Οδοντιατρείων εκδίδονται πλέον από τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους. Δείτε...

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Σημείωση:- Δόθηκε Νέα παράταση προθεσμίας εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν 4025/2011 που αναφέρεται στη χορήγηση των αδειών ασκήσεως οδοντιάτρων από την Ε.Ο.Ο. Οι άδειες θα εξακολουθούν να εκδίδονται από τις κατα τόπους Περιφέρειες όπως και πριν μέχρι...