Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4980&fbclid=IwAR2Cmejxd9eCE8PEpxPQ2kGps1ejiiXVbhI2cptpXJrL4i-eY5gEMtzHN8U Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη...