ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ο.Σ.Η. ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ο.Σ.Η.ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΗ, στις 17-1-2019 καλούνται τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου η οποία θα γίνει το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10π.μ.στην...