Προκειμένου να μετακινηθείτε από και προς τον χώρο εργασίας σας είναι απαραίτητη η Πάγια Βεβαίωση Κίνησης που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Ακολουθούν οι οδηγίες βήμα, βήμα.

Για πάγια βεβαίωση κίνησης προς και από την εργασία για αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Πρόσβαση : Ακολουθήστε τα βήματα : 

  • Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
  • Επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ με στοιχεία TAXISNET (βρίσκεται κάτω από το  κεντρικό πλαίσιο με γαλάζια γράμματα) 
  • Από το μενού στην αριστερή στήλη επιλέγετε ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
  • Ακολούθως επιλέγετε ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
  • Επιλέγετε ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  • Συμπληρώνετε τα δύο πεδία που απαιτούνται από επιλογές του συστήματος : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία) και επιλέγετε ΤΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  • Η δυνατότητα δίνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα.
  • Η φόρμα προ-συμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του επιτηδευματία.
  • Συμπληρώνετε στη νέα φόρμα που προβάλλεται όσα στοιχεία απαιτεί το σύστημα (Διεύθυνση κατοικίας κτλ)
  • Επιλέγετε μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.
  • Επιλέγετε ώρα από έως στο χρονικό πλαίσιο που η βεβαίωση αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας.
  • Στις «Σημειώσεις» μπορείτε να συμπληρώσετε «ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ»
  • Ακολούθως επιλέγετε ΥΠΟΒΟΛΗ και εμφανίζεται η αίτηση με Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία
 • Τέλος επιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ως αρχείο PDF.