Ο Σύλλογος

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Καλοϊδου  Αλίκη      Πρόεδρος
Αρίζος  Στέργιος     Αντιπρόεδρος
Καλώτας   Αναστάσιος  Γεν.Γραμματέας
Ξενιτοπούλου Αφροδίτη   Ταμίας
Αγγελής Βασίλειος   Μέλος
Κούντης  Δημήτριος Μέλος
Χατζηστρατής
Κων/νος  Μέλος