ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Οδοντιατρικός Σύλλογος Ημαθίας

Μ. Αλεξάνδρου 42, 591 00  Βέροια

Τηλ. & Fax: 2331029679

E-mail: odsylimat@gmail.com


Ημερομηνία : 7-4-2020

Αρ. Πρωτ.: 55

Προς τους αξιότιμους κ.κ. βουλευτές του νομού Ημαθίας

κα Καρασαλίδου Ευφροσύνη

κο Βεσυρόπουλο Απόστολο

κο Μπαρτζώκα Αναστάσιο

κο Τσαβδαρίδη Λάζαρο

Θέμα: Προτάσεις Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον Οδοντιατρικό Κλάδο εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Αξιότιμοι κ.κ. βουλευτές,

Είναι γνωστό, ότι μέσω των ιδιωτικών Οδοντιατρείων εξυπηρετείται πλέον του 97% περίπου των πολιτών της Χώρας.

Σε συνέχεια της αλληλογραφία μας, σχετικά με την αναγκαία στήριξη από την Πολιτεία για την απρόσκοπτη λειτουργία των Οδοντιατρείων, λόγω της πανδημίας COVID-19, επανερχόμαστε με την παρούσα, στην οποία παραθέτουμε αναλυτικά τα μέτρα στήριξης που αιτούμαστε. Ορισμένα απαιτούν άμεση νομοθετική διευθέτηση και τα οποία μέτρα θα στηρίξουν τις ΠΦΥ, (τα ιδιωτικά Οδοντιατρεία) στην διαχείριση της σημερινής κρίσεως και θα ελαφρύνουν την πίεση, που θα δέχονταν οι δημόσιες δομές υγείας. Ως μάχιμοι υγειονομικοί κατανοούμε το μέγεθος του σημερινού προβλήματος καθώς και το γεγονός, ότι γίνονται προσπάθειες για μείωση των αναπόφευκτων συνεπειών του .

Ειδικότερα τα μέτρα στήριξης που αιτούμαστε είναι:

Α. Παροχή υγειονομικού υλικού για τη λειτουργία των Οδοντιατρείων

Την παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας και αποφυγής διασποράς λοιμώξεων, από την Πολιτεία προς τον Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (ΠΦΥ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα ορίσει ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας. Η παροχή δε στα Οδοντιατρεία θα παρέχει περίθαλψη απρόσκοπτα και με ασφάλεια στα επείγοντα περιστατικά, ελαφρύνοντας έτσι τις Δημόσιες μονάδες υγείας. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.0.0.) διατίθεται να έχει ενεργό συμμετοχή στη διαχείριση και διανομή του ανωτέρω υλικού.

Β. Φορολογικά μέτρα στήριξης του Οδοντιατρικού Κλάδου:

1. Άμεση νομοθετική διάταξη που να προβλέπει άδειες ασθενείας Οδοντιάτρων/ υγειονομικών, με ταυτόχρονη παράταση υποβολής όλων των ασφαλιστικών και φορολογικών τους υποχρεώσεων (εννοείται και ανάλογη πρόβλεψη στην περίπτωση θανάτου) .

2. Να υπάρξει κατ’ επείγουσα ειδική μέριμνα για Οδοντίατρους, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίοι είναι ινσουλινοεξαρτώμενοι, καρδιοπαθείς, νεφρική ανεπάρκεια με συχνές αιμοκαθάρσεις ή / και καρκινοπαθείς. Στο δημόσιο, και ορθά, υπήρξε ήδη τέτοια μέριμνα για τους υπαλλήλους του .

3. Να εξισωθεί το όριο ηλικίας πέραν του οποίου οι υγειονομικοί δεν υπόκεινται σε καταβολή τέλους επιτηδεύματος , ήτοι μετά την ηλικία των εξήντα δύο (62) ετών κατ’ αντιστοιχία του ηλικιακού ορίου των αυτοαπασχολουμένων (§3, άρθρο 31 του Ν.3986 (ΦΕΚ. Α ‘ 152/ 1.7.2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την §2, του άρθρου 73 του Ν.4430 (ΦΕΚ Α ‘ 205/ 31/ 10/ 20 16) ή να καταργηθεί από 31.12.2020.

Γ. Οικονομικά μέτρα στήριξης του Οδοντιατρικού Κλάδου:

1. Να επεκταθεί η ένταξη στην επιχορήγηση μέσω Ε.Σ.Π.Α & Αναπτυξιακής Τραπέζης των Οδοντιατρείων, που επενδύουν σε βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής τους, χωρίς την προϋπόθεση απασχόλησης βοηθητικού προσωπικού, καθόσον τα ιατρεία αυτά αποτελούν το 80% του συνόλου.

2. Να μειωθεί στο 6% από 24% έως το τέλος του έτους, ο ΦΠΑ για όλα τα είδη πρόληψης διασποράς λοιμώξεων & μέσων ατομικής προστασίας (οθόνια, ειδικοί σκούφοι, προστατευτικά γυαλιά/ προσωπίδες, μάσκες ffp3, αδιάβροχες στολές προστασίας, απολυμαντικά διαφόρων χρήσεων, κοκ) ενώ η Πολιτεία ελέγχει τη σταθερότητα στις τιμές προκειμένου να αποτραπούν στην αγορά, τα ήδη εμφανισθέντα περιστατικά αισχροκέρδειας .

3. Χορήγηση της επιδότησης των 800€ στα οδοντιατρεία, ως εξόχως πληττόμενες επιχειρήσεις, ώστε να συνεχίσουν την αποσυμφόρηση των δημόσιων δομών υγείας.

4. Παράταση καταβολής του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες, για δύο (2) ακόμη μήνες, σε όσους ανέργους το σχετικό δικαίωμα λήψης επιδόματος λήγει την 31η Μαρτίου.

5. Επιδότηση του ενοικίου των επαγγελματικών στεγών στο 60% για Μάρτιο & Απρίλιο, όπως οι επιχειρήσεις που έκλεισαν.

6. Πλήρη επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών Οδοντίατρου και του προσωπικού των οδοντιατρείων, για το οποίο προσωπικό περιλαμβάνει εισφορά εργοδότη και εργαζόμενου, Φεβρουαρίου έως Μαϊου , στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, που παραμένουν λειτουργικά προκειμένου να σηκώσουν το βάρος των οδοντιατρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

7. Μείωση προμηθειών σε ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές 0,2% και 0,3% αντιστοίχως σε συναλλαγές με χρήση POS, για την αποφυγή χρήσης φυσικού χρήματος, με επιδότηση από την Πολιτεία (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία της 20ης Απριλίου 2015) .

8. Άμεση κατάργηση της προκαταβολής φόρου για το οικονομικό έτος 2019 και εντεύθεν.

9. Αναστολή πληρωμής δανείων των επαγγελματιών μέχρι 30.6.2020 και καταβολή μόνο των τόκων μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Αυτόματη παράταση σε κάθε λήξη προθεσμίας ισχύουσας δανειακές σύμβασης τόσου χρονικού διαστήματος, όσο το διάστημα της κρίσης.

10. Απαλλαγή λογαριασμών κοινής ωφέλειας από ΦΠΑ και τέλη μέχρι 30.6.2020 και καταβολή τους από 1.7.2020 σε 12 άτοκες δόσεις.

11. Χορήγηση δάνειων με Κρατική εγγύηση σε ιδιώτες Οδοντιάτρους από τις συστημικές τράπεζες, υπό μορφή κεφαλαίων κίνησης, ως στήριξη στο διάστημα Απριλίου- Ιουνίου 2020 .

Στις υποχρεώσεις των οδοντιατρείων, που δημιουργήθηκαν από την έναρξη της πανδημίας ακόμη και αν αυτές μετατέθηκαν, δεν θα μπορέσουν οι Οδοντίατροι να ανταπεξέλθουν άμεσα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παρατάσεων πληρωμών ή/ και να δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης σε άτοκες μακροπρόθεσμες δόσεις. Ανάλογες ελαφρύνσεις είναι αναγκαίο να συμπεριλάβουν και το προσωπικό του ιατρείου και το σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού, προκειμένου να μη διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σύντομα σε συνθήκες κανονικότητας.