Επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο Επειγόντων Περιστατικών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις τελευταίες οδηγίες της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ) καθώς και

  1. Μήνυμα του Προέδρου της ΕΟΟ κ. Αθανασίου Δεβλιώτη
  2. Επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο στο Οδοντιατρείο, COVID-19

3.Επείγοντα στο οδοντιατρείο σε εποχή καραντίνας