Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σε συνέχεια των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τα μέτρα πρόληψης σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων (ασθενών, οδοντιάτρων, προσωπικού, κτλ) προτείνει την προσωρινή αναστολή της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ λειτουργίας των ιατρείων μας. Η φυσική μας παρουσία στο ιατρείο θα πρέπει να είναι ΑΠΟΛΥΤΑ επιβεβλημένη και μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Η εξυπηρέτηση των ασθενών να πραγματοποιείται ΜΟΝΟ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και αξιολόγηση του επείγοντος της κατάστασης.

Θα πρέπει να τονισθεί η τεράστια σημασία που έχει η συχνή τηλεφωνική επικοινωνία με τους ασθενείς μας και η αφιέρωση ικανού χρόνου με σκοπό

• Συμβουλές-υποστήριξη
• Αναλγησία
• Αντιμικροβιακή θεραπεία όπου απαιτείται

Η τηλεφωνική ανταπόκριση παρέχει ιδιαίτερες υπηρεσίες που κρίνονται απαραίτητες σε αυτή τη χρονική συγκυρία

α. καθησυχάζει τους ασθενείς μας

β. δίνει τη δυνατότητα ακριβέστερης αξιολόγησης τους σε σχέση με κάποιο συνάδελφο που θα τους αντιμετωπίσει για πρώτη φορά

Πέραν της τηλεφωνικής επικοινωνίας η οποία δεν είναι πάντα ασφαλής, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τον ασθενή ή τους οικείους του να μας στείλουν ηλεκτρονικά και μία φωτογραφία της βλάβης ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα.

Επείγουσες καταστάσεις που δικαιολογούν την επίσκεψη στο ιατρείο για κλινική αξιολόγηση και εκ του σύνεγγυς απόφαση για πιθανή επέμβαση, θεωρούνται οι παρακάτω:

  1. οξύς, αυτόματος, έντονος, συνεχής και ανθιστάμενος σε ισχυρά αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη πόνος (πολφίτιδα, περιρριζίτιδα, περιστεφανίτιδα )
  2. Διόγκωση ενδοστοματική/εξωστοματική που ανθίσταται σε αντιβιοτική αγωγή 48 ωρών με πιθανότητα επέκτασης στην ευρύτερη γναθοπροσωπική περιοχή.
  3. Εκτεταμένη τραυματική βλάβη πχ εκγόμφωση, ενσφήνωση, κάταγμα μύλης με εμπλοκή του πολφού.
  4. Αντιμετώπιση της αιμορραγίας και των τραυματισμών των μαλακών μορίων της στοματικής κοιλότητας από οδοντοστοιχία, σπασμένο δόντι, ορθοδοντικούς μηχανισμούς, κ.λπ όταν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά (σημείωση: με οδηγίες από το τηλέφωνο)
  1. Μετεγχειρητικές επιπλοκές: ΜΧ αιμορραγία, ξηρό φατνίο, λοίμωξη κ.λπ.
  2. Νοσήματα που προκαλούν έντονο πόνο ή σοβαρές λειτουργικές διαταραχές στον ασθενή. Παραδείγματα: βλάβες τοπικής αιτιολογίας (π.χ. τραυματική έλκωση, έγκαυμα, νεκρωτικές βλάβες), νοσήματα λοιμώδους αρχής (π.χ. πρωτοπαθής ερπητική στοματίτιδα, ελκονεκρωτική ουλίτιδα), πολύμορφο ερύθημα, χημειο/ακτινοβλεννογονίτιδα. Στα νοσήματα αυτά απαιτείται, κατά κανόνα, θεραπευτική παρέμβαση και συνίσταται η επικοινωνία με στοματολόγο.
  3. Ειδικότερα για την ομάδα των ευπαθών ηλικιωμένων με πολυπαθολογία και συννοσηρότητα συνίσταται η πλήρης αποφυγή επίσκεψης σε οδοντιατρική μονάδα παρά μόνο σε εξαιρετική ανάγκη αντιμετώπισης οξέος πόνου, φλεγμονής ή τραύματος που δεν αντιμετωπίζονται με άλλον τρόπο (π.χ. με φαρμακευτική αγωγή). Για παράδειγμα, για τη συγκεκριμένη ομάδα ευπαθών ατόμων και για όσον καιρό ισχύουν τα αυξημένα μέτρα ενισχυμένης επαγρύπνισης δεν θεωρείται αναγκαία η επίσκεψη για τροχισμό οδοντοστοιχιών. Είναι ασφαλέστερο απλά να αφαιρέσει την οδοντοστοιχία και να τροποποιήσει τη σύσταση της τροφής για τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Για τους ασθενείς αυτούς η όλη μετάβαση από την οικία στο ιατρείο μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους.

8. Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των παιδιών δεν υπάρχει διαφοροποίηση

α) Διόγκωση ενδοστοματικά/εξωστοματικά (απόστημα)

β) Διάχυτη φλεγμονή με πιθανότητα επέκτασης στην ευρύτερη γναθοπροσωπική περιοχή

γ) Οδοντοφατνιακό τραύμα μονίμων δοντιών με εμπλοκή πολφού, μετατόπιση στο φαντίο, εκγόμφωση

δ) Έντονος οδοντικός πόνος που επιμένει μετά απο μερικές ημέρες

Χρειάζεται αυξημένη προσοχή στα Μ.Α.Π., καθώς τα παιδιά είναι ασυμπτωματικά

Δεν χαρακτηρίζονται ως επείγοντα

-το συρίγγιο αποτελεί κατεξοχήν ένδειξη χρονιότητας της βλάβης

-το κάταγμα αδαμαντίνης-οδοντίνης

– ο πόνος, έστω και έντονος, που εκλύεται μετά από ερέθισμα

-η έμφραξη του ριζικού σωλήνα σε ένα δόντι στο οποίο έχει προηγηθεί χημικομηχανική επεξεργασία και τοποθέτηση ενδορριζικού φαρμάκου

Τέλος επισημαίνεται ότι η κατ’ οίκον απομόνωση είναι το μόνο αποτελεσματικό όπλο που έχουμε επί του παρόντος, γεγονός που υιοθετήθηκε και από τις Ελληνικές αρχές.

Θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες οδηγίες που θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία μετά την άρση της καραντίνας η οποία θα είναι σταδιακή και όχι άτακτη.