Εδώ θα μάθετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Βεβαίωση Λειτουργίας Οδοντιατρείου.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ ΤΒ 713/2012 οι Άδειες Λειτουργίας Οδοντιατρείων εκδίδονται πλέον από τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.
Δείτε τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε για τηνΆδεια λειτουργίας Οδοντιατρείου καθώς και για την Άδεια λειτουργίας Πολυιατρείου / Πολυοδοντιατρείου.
Στα δικαιολογητικά αυτά περιλαμβάνονται και οι παρακάτω αιτήσεις που θα πρέπει να συμπληρώσετε ανάλογα με την περίπτωση:

1. Δήλωση μη απαγόρευσης Ασκήσεως Οδοντιατρικού Επαγγέλματος: εδώ.

2. Αίτηση που θα πρέπει να προσκομίσετε στον Σύλλογο ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία: εδώ.

Εάν επιθυμείτε να συστεγασθείτε:

Σύμφωνα με το Π.Δ. 84/10.04.2001, είναι δυνατή η συστέγαση:
α) με κοινή άδεια λειτουργίας (άρθρο 4 παρ. δ) ή
β) με ξεχωριστές άδειες (άρθρο 4 παρ. ε).
Παρατίθενται σχέδια ιδιωτικών συμφωνητικών συστέγασης: με κοινή άδεια και με ξεχωριστές άδειες. Σημειώστε ότι τα συμφωνητικά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από όλους τους συμβαλλομένους και οι υπογραφές να είναι θεωρημένες από Κ.Ε.Π.

> Για την έκδοση Πιστοποιητικού Καταληλλότητας Ακτινογραφικού Εξοπλισμού θα χρειαστείτε αυτά, ενώ για τον Ορθοπαντομογράφο (πανοραμικό), αυτά.
> Για την άδεια λειτουργίας, οι προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει ο χώρος είναι εδώ.
> Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η Εφορία για την έναρξη του επαγγέλματος, είναι εδώ… ενώ το Τ.Σ.Α.Υ. θα σας ζητήσει αυτά.
> Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε τις Στοιχειώδεις Φορολογικές Υποχρεώσεις

Οσοι επιθυμούν να διαβάσουν το Προεδρικό Διάταγμα 84/2001 στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι προυποθέσεις για την ίδρυση Πρωτοβάθμιων Φορέων Υγείας θα πρέπει να πατήσουν εδώ.